hero year
hero arrow

VD:s översikt

Westenergy är en viktig del av cirkulär ekonomi. Energi i avfallet omvandlas till elektricitet och fjärrvärme på Westenergys moderna anläggning och bottenslaggen transformeras till råmaterial för nya produktionsprocesser. Målinriktning och kontinuerlig utveckling styr företagets verksamhet.

Mot en renare och mer hållbar värld

2018 var ett väldigt framgångsrikt år ur produktionssynvinkel då det omvandlades mer avfall till energi än någonsin tidigare i Westenergys anläggning – upp till 191 000 ton!

VD:s översikt

Miljö

Vi strävar efter att utveckla och förbättra anläggningens verksamhet för att ha så små miljökonsekvenser som möjligt.

En pionjär inom miljöfrågor

På Westenergys anläggning omvandlas källsorterat hushållsavfall till energi. Avfallets kvalitet och energiinnehåll är väldigt varierande. Kvaliteten på avfallet bestämmer i stor utsträckning effektiviteten i hela produktionsprocessen och därmed satsar vi på avfallsgranskningar.

Miljö

ympäristö 2018

Arbetssäkerhet och -hälsa

Arbetssäkerhet är proaktiv arbete som görs tillsammans. Vi strävar efter att skapa en öppen atmosfär som erbjuder möjligheter för personalen att främja hälsa och säkerhet på jobbet.

työturvallisuus ja -terveys 2018

När riskerna rapporteras kan vi behandla och bearbeta dem tillsammans och eliminera grundläggande orsaker

Det viktigaste målet med arbetssäkerheten vid Westenergy är att förhindra arbetsolyckor och det har målmedvetet utförts arbete att nå målet. ”Nära ögat”-rapporter samt säkerhetsiakttagelser gjorda av personalen har ett kvantitativt mål (120 st. per år) och under 2018 rapporterades sammanlagt 164 situationer.

Arbetssäkerhet och -hälsa

Produktion och underhåll

Westenergys anläggning hade 8 369 driftstimmar år 2018 och anläggningens användningsgrad var utmärkt – 95,5 procent. Tack vare den kunniga drifts- och servicepersonalen löstes även krävande situationer snabbt och säkert.

tuotanto ja kunnossapito 2018

Rekord i mängden utnyttjat avfall och i fjärrvärmeproduktion

På Westenergys anläggning producerades upp till 364 gigawattimmar fjärrvärme – över 40 % av det totala fjärrvärmebehovet i Vasa. Däremot producerades 106 gigawattimmar elektricitet som täcker ca 7 000 hushålls årsbehov.

Produktion och underhåll

Gemenskap

Westenergy strävar att främja medvetenheten om avfallsenergibranschen genom öppen kommunikation. Vi informerar aktivt om aktuella teman och tusentals människor besöker anläggningen årligen.

yhteisöllisyys 2018

Westenergys verksamhet känd för tusentals människor

Westenergy har satsat på öppen kommunikation sedan företagets grundades och redan under anläggningens planeringsskede informerades invånare inom verksamhetsområde öppet om företagets och anläggningens verksamhet. Westenergys anläggning har bevarat sin status som ett intressant besöksmål och under 2018 hade vi ca 3 000 intresserade besökare.

Gemenskap