hero year
hero arrow

Toimitusjohtajan katsaus

Westenergy on tärkeä osa toimivaa kiertotaloutta. Jätteen sisältämä energia muuttuu yhtiön omistamassa modernissa laitoksessa sähköksi ja kaukolämmöksi, ja pohjakuonasta muodostuu raaka-ainetta uusiin tuotantoprosesseihin. Tavoitteellisuus ja jatkuva kehittäminen ohjaavat yhtiön toimintaa.

Kohti puhtaampaa ja kestävämpää maailmaa

Tuotannollisesta näkökulmasta katsoen vuosi 2018 oli erittäin menestyksekäs, sillä Westenergyn omistamassa laitoksessa hyödynnettiin jätettä energiana enemmän kuin koskaan aiemmin – jopa 191 000 tonnia!

Toimitusjohtajan katsaus

Ympäristö

Pyrimme aktiivisesti kehittämään laitoksen toimintaa siten, että laitoksen vaikutukset ympäristöön ovat mahdollisimman vähäiset.

Ympäristöasioiden edelläkävijä

Westenergyn laitoksessa hyödynnetään energiana syntypaikkalajiteltua yhdyskuntajätettä, joka on laadultaan ja energiasisällöltään varsin vaihteleva polttoaine. Jätteen laatu määrittää pitkälti koko polttoprosessin tehokkuuden, joten jätelaadun tarkastuksiin panostetaan.

Ympäristö

ympäristö 2018

Työturvallisuus ja -terveys

Työturvallisuus on ennakointia ja yhteistyötä. Pyrimme luomaan avoimen ja keskustelevan ilmapiirin, joka luo työntekijöille hyvät edellytykset terveyden ja turvallisuuden edistämiseen työpaikalla.

työturvallisuus ja -terveys 2018

Kun tilanteet raportoidaan, ne voidaan käsitellä yhdessä ja juurisyyt pystytään poistamaan

Tärkein turvallisuuteen liittyvä tavoite Westenergyllä on estää työtapaturmien syntyminen, ja tavoitteen saavuttamiseksi on tehty määrätietoisesti työtä. Henkilökunnan tekemille läheltä piti -ilmoituksille ja turvallisuushavainnoille on asetettu määrällinen tavoite (120 kpl vuodessa), ja vuoden aikana raportoitiinkin yhteensä 164 tilannetta.

Työturvallisuus ja -terveys

Tuotanto ja kunnossapito

Westenergyn laitos on ollut toiminnassa 8 369 tuntia vuonna 2018, ja laitoksen käytettävyys oli huikeat 95,5 %. Osaavan käyttöhenkilöstön ja kunnossapitotiimin ansiosta haastavatkin tilanteet pystyttiin ratkaisemaan nopeasti ja turvallisesti.

tuotanto ja kunnossapito 2018

Ennätykset hyödynnetyn jätteen määrässä ja kaukolämmön tuotannossa

Westenergyn laitoksessa tuotettiin peräti 364 gigawattituntia kaukolämpöä eli hieman yli 40 % Vaasan alueen kokonaiskaukolämpötarpeesta. Sähköä tuotettiin puolestaan 106 gigawattituntia eli noin 7 000 kotitalouden vuosikulutuksen verran.

Tuotanto ja kunnossapito

Yhteisöllisyys

Pyrimme edistämään jäte-energia -alan tunnettuutta avoimen viestinnän avulla. Tiedotamme aktiivisesti ajankohtaisista asioista ja otamme vastaan tuhansia vieraita vuosittain.

yhteisöllisyys 2018

Westenergyn toiminta tutuksi tuhansille vuosittain

Westenergy on panostanut avoimeen viestintään yrityksen perustamisesta alkaen, ja jo laitoksen suunnitteluvaiheessa toiminta-alueen asukkaille kerrottiin avoimesti yrityksen ja laitoksen toiminnasta. Westenergyn laitos on säilyttänyt asemansa mielenkiintoisena tutustumiskohteena, ja vuonna 2018 laitoksessa kävi noin 3 000 kiinnostunutta vierailijaa.

Yhteisöllisyys